Hakkımızda


 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı 2000 yılında kurulmuştur. Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı kurulduğunda, anabilim dalına ait Toplam Kalite Yönetimi-Tezli ve Toplam Kalite Yönetimi-Tezsiz yüksek lisans programları disiplinler arası programlar olarak açılmışlardır. 2010-2011 öğretim yılında Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Toplam Kalite Yönetimi-Tezli ve Toplam Kalite Yönetimi-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının adı, kalite konusunda daha geniş ve güncel bir yapıya kavuşturularak sırasıyla Kalite Yönetimi-Tezli ve Kalite Yönetimi-Tezsiz Yüksek Lisans Programları olarak değişmiştir. Hem hizmet hem de üretim sektöründe kalite planlaması, kontrolü ve iyileştirme çalışmalarında etkin olarak rol alabilecek uzman personel yetiştirilmesinde katkı sağlamayı amaç edinen programların eğitim dili Türkçedir.